سیدمسعود شاعف جمعه 14 آبان 1389 01:58 ب.ظ نظرات ()
برنامه امتحان نهایی سال سوم متوسطه در دی 1389 بصورت زیر است :

1 - یکشنبه 12 / 10 / 1389  جبر واحتمال (رشته ی ر یاضی ) و

ریاضی 3رشته ی تجربی

2 - دوشنبه 20 / 10 / 1389  حسابان

3 - شنبه 25 / 10 / 1389 هندسه 2


سایر برنامه های امتحانی را می توانید از سایت سنجش و ارزشیابی وزارت

آموزش و پرورش در آدرس زیر دانلود نمایید:


www.aee.medu.ir