سیدمسعود شاعف چهارشنبه 24 آذر 1389 01:36 ب.ظ نظرات ()
بارم بندی امتحانی فصل های مختلف کتاب جدیدالتالیف حسابان(سوم ریاضی)

 بصورت زیر است:


 فصل ها
 نوبت اول
 نوبت دوم و شهریور
 اول 10
4
 دوم 10
4
 سوم -
3
 چهارم  - 4
 پنجم  - 5
 جمع نمرات
 20 20