امروز دانش آموزان سال سوم رشته ی ریاضی امتحان نهایی حسابان

 را پشت سرگذاشتند که سوالات و پاسخ آن بصورت زیر است:


سوالات حسابان خرداد 90